Hỗ trợ đầu tư vào Việt Nam – Hyperion Tokyo

Hỗ trợ đầu tư vào Việt Nam

Chúng tôi cung cấp tư vấn, tư vấn / đàm phán và hỗ trợ khác nhau, bao gồm cả nghiên cứu thị trường. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi cho các yêu cầu khác.Chúng tôi sẽ trả lời linh hoạt.

Tư vấnc・Cuộc điều tra

 • Nghiên cứu thị trường
 • Tìm kiếm đối tác
 • Tư vấn về hạn chế việc làm đối với người nước ngoài, giấy phép cư trú, tuyển dụng người dân địa phương
 • Tìm hiểu về các chế độ liên quan đến kỹ thuật, công nghiệp và cung cấp quyền sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn, đàm phán tài chính (ngân hàng địa phương)
 • Tìm hiểu về các chế độ liên quan đến kỹ thuật, công nghiệp và cung cấp quyền sở hữu trí tuệ.

Ủng hộ

 • Hỗ trợ đăng ký đầu tư (IRC)
 • Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp (ERC)
 • Cung cấp thông tin về thuế
 • So sánh chi phí đầu tư
 • Tư vấn, đàm phán tài chính (ngân hàng địa phương)
 • Cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư
 • Hỗ trợ đầy đủ cho người nước ngoài (căn hộ nhà ở, trường học, v.v…)

Hỗ trợ nhập cảnh cơ quan hành chính, vv

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI)

計画投資省(Ministry of Planning and Investment:MPI)
6B Hoang Dieu Street, Ba Dinh District, Hanoi, VIETNAM
Tel:84-24-38455-298
Fax:84-24-38234-453

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ministry of Planning and Investment:MPI)
(Ministry of Planning and Investment
representative No.2 office in Ho Chi Minh City)

289 Dien Bien Phu Street, District 3, Ho Chi Minh City, VIETNAM
Tel:84-28-3930-5311
Fax:84-28-3930-5317

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng II tại thành phố Hồ Chí Minh
(Ministry of Planning and Investment
representative No.3 office in Da Nang City)

Le Sat Street, Hoa Cuong Nam, Da Nang city, VIETNAM
Tel:84-236-3623-493

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng III tại thành phố Đà Nẵng
(Hanoi Authority for Planning and Investment:HAPI

16 Cat Linh Street, Dong Da District, Hanoi, VIETNAM
Tel:84-24-3825-6637
Fax:84-24-3825-1733

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
(Department of Planning and Investment
of Ho Chi Minh City:HCMC DPI)

32 Le Thanh Ton Street, District 1, Ho Chi Minh City, VIETNAM
Tel:84-28-3829-3179 / 84-28-3822-7495 / 84-28-3829-3174
Fax:84-28-3829-5008 / 84-28-3829-0817

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh(MOIT)

54 Hai Ba Trung Street, Hoan Kiem District, Hanoi, VIETNAM
Tel:84-24-2220-2108
Fax:84-24-2220-2525

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh
(Ho Chi Minh City Department of Industry and Trade)

163 Hai Ba Trung, District 3, Ho Chi Minh City, VIETNAM
Tel:84-28-3829-6322
Fax:84-28-3822-1778

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

ベトナム商工会議所(Vietnam Chamber of Commerce and Industry:VCCI)
9 Dao Duy Anh Street, Dong Da District, Hanoi, VIETNAM
Tel:84-24-3574-2022
Fax:84-24-3574-2020

Hỗ trợ đầu tư vào thông tin

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem TIN TỨC hoặc liên hệ với chúng tôi.