Hồ sơ công ty – Hyperion Tokyo

Lời chào từ Giám đốc công ty

Tên công ty của chúng tôi là “Hyperion Tokyo”, trong đó “Hyperion” là tên của thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp.
Mặt trời là một vị thần tự nhiên mọc lên từ phía đông vào buổi sáng và lặn ở phía tây vào buổi tối mỗi ngày để mang lại phước lành cho trái đất, và được cho là một vị thần ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con người sống trong tự nhiên.
Chúng tôi đặt ra mong muốn mạnh mẽ là “trở thành một sự tồn tại không thể thiếu đối với con người trên thế giới” như thần mặt trời và đây một ước mơ lớn của chúng tôi.
Chúng tôi, với tư cách là một doanh nghiệp sẽ làm việc vì sự hài hòa, cùng tồn tại và phát triển để giải quyết bài toán mâu thuẫn giữa năng lượng x nền kinh tế, con người x môi trường, đây đang và có lẽ sẽ mãi là một bài toán cần giải quyết. Chúng tôi thực sự mong muốn có thể tiếp tục tồn tại như mặt trời mà mọi người đều cần.
Chữ “Tokyo” trong “Hyperion Tokyo” là một thương hiệu lớn trên thế giới, chúng tôi tự hào rằng chúng tôi là thương hiệu Nhật Bản Made in Tokyo/ Made in Japan, và mong muốn đẩy mạnh việc mở rộng kinh doanh ra nước ngoài.


Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Katsuhiko Suzuki

Hồ sơ công ty

Tên công ty Hyperion Tokyo Inc.
Địa chỉ trụ sở chính Tầng 11, Tòa nhà Kishimoto, 2-2-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Katsuhiko Suzuki
Số điện thoại đại diện +81 3 6256 0998
Lĩnh vực kinh doanh
 • Xây dựng
 • Tư vấn năng lượng tái tạo
 • Bất động sản
 • Tư vấn nước ngoài
 • Môi giới nhân sự
 • Mua bán, cấp phép sử dụng, quản lý bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác về hình ảnh, âm nhạc, xuất bản, v.v…
 • Bảo hiểm phi nhân thọ
Luật sư tư vấn của công ty Văn phòng luật sư OH-EBASHI
Cố vấn thuế của công ty Phòng kế toán thuế voltage
Tập đoàn Hyperion Tokyo
 • Kronos Inc.
 • Helios LLC  Selene LLC
 • Eos LLC   Phosphoros LLC
 • Hesperos LLC Astraios LLC
Giấy phép / Đăng ký / Giấy phép/

 • ♦Contractor of ordinary license
  Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism’s permit
  License No.(ordinary-3)28137
  ♦Electrician business
  Minister of Economy, Trade and Industry’s permit
  License No. 2021013
  ♦Residential land and building transaction business
  Tokyo Governor’s permit
  License No.(1) 105046
  ♦Charged Employment Placement Businesses
  Minister of Health, Labor and Welfare’s permit
  License No.13-ユ-311961
  ♦Secondhand dealer permit
  Tokyo Metropolitan Public Safety Commission’s permit
  License No.301012115281
Tổ chức thành viên
 • Public Interest Incorporated Association Building Lots and
  Buildings Transaction Guarantee Association
  (https://www.hosyo.or.jp/)
 • Tokyo Chamber of Commerce and Industry
  (https://www.tokyo-cci.or.jp/)
 • General incorporated association JIMA
  (http://www.jima.gr.jp/)
 • The Shibusawa Eiichi Memorial Foundation
  (https://www.shibusawa.or.jp/)