Triết lý doanh nghiệp – Hyperion Tokyo

Triết lý doanh nghiệp

Tầm nhìn (Vision)

Đến gần hơn với khách hàng và xã hội

Không ngoảnh mặt, không chạy trốn, không lừa dối khách hàng và xã hội; không bao giờ bỏ cuộc.

Hoàn thành nhanh chóng mọi nhiệm vụ

Sứ mệnh (Mission)

Luôn suy ngẫm về ý nghĩa của sự hòa hợp, cùng tồn tại và phát triển 3E + H trong mọi hành động

Áp dụng 3E + H cùng câu châm ngôn “Kinh doanh không có đạo đức là một tội ác, đạo đức không có kinh doanh chỉ là một sự ngủ quên” để sáng tạo, xây dựng tương lai.

Để biến những ước mơ thành hiện thực